شنبه, 30 تير 1397
مناقصات
عنوان: بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری و اعضاء تحت پوشش آنها از طریق استعلام بهاء
عنوان: تجدید مناقصه عمومی تدوین سند برنامه 5 ساله راهبردی - عملیاتی شهرداری تنکابن و تهیه اطلس سرمایه گذاری
عنوان: آگهی مزایده حضوری (حراج) تعدادی از ماشین آلات شهرداری تنکابن
عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی مدیریت تأمین نیروی انسانی شهرداری تنکابن در بخشهای اداری و خدماتی
عنوان: آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) اجرای احداث رمپ ضلع شمال شرقی پل کمربندی
عنوان: آگهی مناقصه عمومی طرح مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر تنکابن


  

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0