• ساعت : ۸:۴۲:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۸۳۲
تجلیل انجمن های حامیان حیوانات غرب استان از شهردارتنكابن
 
 

تجلیل انجمن های حامیان حیوانات غرب استان از شهردارتنکابن 

مسئولین انجمن های حامیان حیوانات شهرهای تنکابن، رامسر، عباس آباد و سلمانشهر به پاس خدمات ارزشمند مهندس محمد زرودی شهردار تنکابن درجهت حمایت از این انجمنها ، از ایشان تقدیرکردند .

 
 
 
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0