• ساعت : ۹:۲۶:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ 
  • کد خبر : ۳۴۹۰
نشست اعضای مجمع توسعه و آبادانی تنكابن با مجموعه مدیریت شهری
 

نشست اعضای مجمع توسعه و آبادانی تنکابن با مجموعه مدیریت شهری

در نشستی با حضور اعضای شورای شهر تنکابن و سرپرست شهرداری از اعم اقدامات و برنامه های پیش رو مجموعه مدیریت شهری با اعضای مجمع توسعه و آبادانی شهرستان تبادل نظر گردیده شد.

در این نشست حاضرین به بیان آخرین دیدگاه و نظرات شان حول مجموعه اقدامات و برنامه های شهرداری و شورای شهر به تبادل نظر پرداختند و تاکید داشتند ؛ همدلی و هم زبانی در عین داشتن روحیه نقدپذیری اساس کار شورایی بوده و کارشورایی بدون نقد سازنده منجر به تضعیف نهاد نوپای شورا می شود.

اعضای مجمع خاطرنشان کردند؛ خرد جمعی در هر جوامعی منجر به رشد و توسعه آن جامعه می شود و می بایست نهاد های تصمیم گیر از ظرفیت های انسانی موجود در مجامع و تشکّل های مردمی در جهت پیشبرد امورات مربوطه بهره ببرند و عمده هدف اصلی تشکل های مردم نهاد کمک به مجموعه مدیریت شهری و پارلمان های محلی بوده و امید داریم کمافی سابق همکاری دوسویه مجمع توسعه و آبادانی و مجموعه شهرداری و شورا در عالی ترین سطح خود ادامه داشته باشد.

 مجمع توسعه و آبادانی شهرستان از تشکّل های مردم نهاد غیر دولتی بوده که با حضور جمع کثیری از صاحبنظران علوم مختلف طی سال های اخیر کمک شایانی به روند توسعه شهر تنکابن انجام نمودند.

سرپرست شهرداری تنکابن : حمایت از مشارکت های عمومی و استفاده از ظرفیت تشکّل ها و سازمان های مردم نهاد برای شهرداری یک الزام است.

مهندس ردایی سرپرست شهرداری تنکابن در نشست با اعضای مجمع توسعه و آبادانی تنکابن با اشاره بر ظرفیت ژرف موجود در تشکّل های مردم نهاد ، حمایت و استفاده از این ظرفیت فکری را یک الزام برای شهرداری ها دانست و تاکید داشت ؛ خرد جمعی در تصمیم گیری ها نیازمند وجود جمع هایی از حضور نخبگان و باتجربگان بوده که تشکّل های مردم نهاد از این حیث غنی هستند و با کمک، همفکری و همکاری دوسویه اقدامات خوبی را می توان برای توسعه شهر پایه گذاری کرد.

وی در ادامه عنوان داشت ؛ در تنکابن با توجه به استعداد بالای آن شاهد حضور پررنگ و پرطیف تشکّل ها و سازمان های مردم نهاد هستیم که در حوزه های زیست محیطی ، حمایت از حقوق حیوانات ، انجمن های خیریه و انجمن های مدیریتی و مشارکتی در حال فعالیت می باشند و شهرداری ها با توجه به وظایفشان در حوزه فرهنگی و اجتماعی می بایست از حضور این تشکّل ها بهره ببرند چرا که انجمن ها و تشکّل های مردمی بخشی از وظایف شهرداری رو بدوش می کشند که در همین فضا از تلاش های عزیزان تقدیر و قدرانی می نمایم.

 وی در پایان ضمن تقدیر از حضور انجمن توسعه و آبادانی شهرستان به تشریح برنامه های پیش رو شهرداری پرداخت و آمادگی این مجموعه را برای دریافت نظرات و پیشنهادات مجمع اعلام نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0