• ساعت : ۹:۶:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ 
  • کد خبر : ۳۶۴۱
اطلاعیه انضباط شهری
تبصره یک بند 2ماده 55 قانون شهرداری ها دفاع از حقوق شهروندان که با سد معابر و اشغال پیاده رو ها ضایع شده است ، را یک الزام می داند.
                                          

اطلاعیه

❇️ کسبه و پیشه وران محترم
 تبصره یک بند 2ماده 55 قانون شهرداری ها دفاع از حقوق شهروندان که با سد معابر و اشغال پیاده رو ها ضایع شده است ، را یک الزام می داند.

با رعایت قوانین و رفع سد معبر به حقوق یکدیگراحترام بگذاریم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر تنکابن

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0