• ساعت : ۱۱:۴۷:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 
  • کد خبر : ۳۶۵۲
فراخوان سرمایه گذاری
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارکنان شهرداری تنکابن در نظر دارد نسبت به مشارکت در ساخت یک قطعه زمین واقع در کوچه شبرنگ به مساحت ۱۱۹۱ مترمربع اقدام نماید لذا از کلیه ی سرمایه گذاران و انبوه سازان در حوزه مشارکت در ساخت دعوت بعمل می آید .

                        

فراخوان عمومی سرمایه گذاری

شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارکنان شهرداری تنکابن در نظر دارد نسبت به مشارکت در ساخت یک قطعه زمین واقع در کوچه شبرنگ به مساحت ۱۱۹۱ مترمربع اقدام نماید لذا از کلیه ی سرمایه گذاران و انبوه سازان در حوزه مشارکت در ساخت دعوت بعمل می آید
در مورخه ۱۴ /۹/ ۱۴۰۰ روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح در ساختمان شماره ۲ شهرداری واقع در بلوارفردوسی شرقی _آتش نشانی جهت بررسی پیشنهادات حضور بهم رسانند.

هیئت مدیره تعاونی مسکن اتحاد کارکنان شهرداری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0