پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 19 مرداد 1399
دکتر بهادری
 
دكتر مسلم بهادري

تاريخ تولد:  1305

محل تولد: تنكابن

تخصص

-         پاتولوژي دانشگاه تهران، 1333؛

-          فوق تخصص پاتولوژي قلب و ريه دانشگاه ويلز كارديف انگليس، 1338

 
 

تاريخ تولد:  1305

محل تولد: تنكابن

فارغ‌التحصيل از : دانشكده پزشكي دانشگاه تهران،(1333 (

تخصص

-         پاتولوژي دانشگاه تهران، 1333؛

-          فوق تخصص پاتولوژي قلب و ريه دانشگاه ويلز كارديف انگليس، 1338

سمت‌ها :

-         استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي تهران؛

-         رئيس افتخاري آزمايشگاه آسيب‌شناسي مركزي؛

-          استاد مدعو دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛

-         رئيس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران؛

-          رئيس گروه علوم پايه فرهنگستان علوم پزشكي

سوابق علمی و اجرایی :

-         مدير آموزش آسيب‌شناسي دانشگاه تهران؛

-          معاون دانشكده پزشكي دانشگاه تهران؛

-         مؤسس آزمايشگاه‌هاي‌آسيب‌شناسي بيمارستان‌هاي دانشكده پزشكي و رياست آزمايشگاه بيمارستان سينا؛

-         رئيس سازمان‌ سنجش آموزش كشور؛

-         دبيرشوراي آموزش پزشكي و تخصصي؛

-         معاون وزير علوم و آموزش عالي؛

-         عضو شوراي‌عالي و شوراي علمي مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي؛

-         سرپرست آزمايشگاه مركزي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران؛

-          عضو هيئت ممتحنه امتحانات و ارزشيابي دانشنامه و گواهينامه رشته آسيب‌شناسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي؛

-         مشاور رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئيس دانشكده پزشكي؛

-         عضو كميته ايجاد شبكه تندرستي و تربيت بهورز (1352تا 1354)؛

-         عضو كميته‌هاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي سلامت در وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت؛

-         رئيس كميته بازنگري برنامه‌هاي تخصصي آسيب‌شناسي؛

-         معاون كميته تخصصي شوراي آموزش پزشكي در تدوين برنامه‌هاي رشته‌هاي تخصصي پزشكي؛

-         عضوشوراي تعيين قطب‌هاي علمي و پژوهشي وزارت بهداشت؛

-         عضو شوراي‌عالي اخلاق پزشكي وزارت بهداشت،

-         عضو شوراي سياستگزاري دوره‌هاي تخصصي تكميلي وزارت بهداشت؛

-         عضو هيئت تحريريه چندين مجله علمي داخلي و خارجي؛

-         عضو شوراي سياست‌گذاري دوره‌هاي تخصصي تكميلي وزارت بهداشت؛

-         دبير كميته سياستگزاري رشته آسيب‌شناسي وزارت بهداشت

تقدیرنامه ها :

-         دو جايزه بهترين تاليف كتاب درسي(1346و 1369) از مقامات عاليه كشور از جمله رياست جمهوري ايران ‌

-         جايزه پژوهشي درباره مدل حيوانيساركوئيدوزيس؛

-         معرفي‌كننده يك‌نوع ضايعه خاص ريوي و اخذ بالاترين جايزه پژوهش در اين زمينه

-         بهترين پژوهشگر؛

-         دريافت نشان درجه اول دانش از مقام رياست جمهوري؛

-         جايزه پزشك برگزيده سال از طرف سازمان نظام پزشكي؛

-         جايزه بهترين استاد دانشگاه از طرف جهاد دانشگاهي

آثار علمی و تالیفات:

تأليف 15 و ترجمه 70 كتاب ،70 مقاله در نشريات فارسي‌و50 مقاله در نشريات بين‌المللي

 
 
 

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0